Opningstider

Sporadisk - ein til to ganger i veka 
fra kl 10.00 til 16.00.

Etter klokka 16.00 pakkar me inn baksten og legg merka brød og småbakst i vippskassar; velkomne til Baksteplassen.

Ta kontakt

Ta kontakt med Bakaren

På tlf: 48 44 55 20
eller på
bakaren@bakeriroleghaugen.no

Du kan gjerne vitja oss i Bakeriet
Roleghaugen 4
5416 Stord