Opningstider

Tysdag 10.00 til 14.00

Torsdag 10.00 til 14.00

Laurdag 10.00 til 14.00

Etter klokka 14.00 pakkar me inn baksten og legg merka brød og småbakst i vippskassar; velkomne til Baksteplassen.

Ta kontakt

Ta kontakt med Bakaren

På tlf: 48 44 55 20
eller på
bakaren@bakeriroleghaugen.no

Du kan gjerne vitja oss i Bakeriet
Roleghaugen 4
5416 Stord